Đang truy cập: 22
Trong ngày: 398
Trong tuần: 1113
Lượt truy cập: 6393196

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 14502

18-08-2014 15:40

 

PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

 Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
Trần Thành LiễuTrưởng phòngThạc sĩ
Đặng Phương NamP.Trưởng phòng Đại học

 

* Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tất cả các bậc học, các hệ đào tạo của Trường đối với các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy chế của Nhà nước và các quy định của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Trường.

* Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, đào tạo.

- Lập kế hoạch thanh tra hằng năm đối với tất cả các đơn vị trực thuộc, đề xuất xử lý vi phạm đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ, viên chức và công dân; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận phản ảnh khiếu nại, tố cáo của CBVC, người học trong Trường về các vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực khác trong Trường theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi kết thúc học phần, kết thúc khóa học, xử lý kết quả thi, lưu trữ kết quả thi theo đúng quy chế và quy định.

- Xây dựng các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Trường.

- Tập hợp đề cương, ngân hàng câu hỏi của các khoa, bộ môn để xây dựng ngân hàng đề thi chính xác, hiệu quả, không để sai sót và lãng phí.

- Quản lý ngân hàng câu hỏi thi (trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận…), thực hiện các khâu chọn đề, in, photo, đóng gói… theo đúng quy định bảo mật.

- Tổ chức làm đề thi, trình duyệt đề thi, sao in đề thi cho tất cả các kỳ thi do Trường tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế (kể cả các đơn vị ngoài trường).

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy chế.

- Thực hiện các hình thức thi phù hợp với chương trình và hình thức đào tạo. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tổ chức, điều hành việc thực hiện công tác coi thi kết thúc môn học/mô-đun (bao gồm kỳ thi chính và các kỳ thi phụ) theo kế hoạch của Trường. Tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của người học theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy chế về coi thi, làm phách, ráp phách, nhập điểm kết thúc môn học/mô-đun tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo và chương trình đào tạo.

- Tổ chức phúc khảo và thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, giải quyết khiếu nại của người học về điểm thi.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch thường xuyên và dài hạn về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, thực hiện các nội dung công việc tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá.

- Hướng dẫn kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các phòng, khoa, trung tâm; phối hợp với các đơn vị phòng, khoa xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng cho các đơn vị.

- Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng.


 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre