Đang truy cập: 24
Trong ngày: 106
Trong tuần: 1141
Lượt truy cập: 3098666

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 477

09-10-2013 22:25

BƯỚC ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

                                                                                    Du Tiệp- Bảo Châu

 

 

Năm mới Nhâm Thìn 2012- Năm con Rồng sẽ là năm quê hương, đất nước vươn cao hơn trong thực hiện công cuộc đẩy mạnh CNH- HĐH toàn diện, trong đó có vai trò to lớn của hệ thống GD- ĐT địa phương. Trường Cao đẳng Bến Tre đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Quê hương trên đường đổi mới với khí thế Đồng khởi mới thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ GD- ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011- 2012 đã xác định một trong những yêu cầu để đổi mới quản lý giáo dục đại học trong năm học này và các năm tiếp sau là “xây dựng đề án đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ nhiều mặt của các ban, ngành tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre đã hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011- 2020 (gọi tắt là Chiến lược phát triển) và được UBND tỉnh phê duyệt. Ngay khi bước vào năm học 2011- 2012, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trong năm học và định hướng công tác trọng tâm các năm tiếp theo.

Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2011 – 2020 là kế hoạch lớn mang tính chiến lược được xây dựng và triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Bộ GD- ĐT về chiến lược phát triển giáo dục đại học, qui hoạch phát triển  nhân lực địa phương giai đoạn 2011- 2020. Quá trình xây dựng Chiến lược phát triển trường thực hiện trong 02 năm, có sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia giáo dục có uy tín, các cơ quan, ban ngành tỉnh, đặc biệt là sự tham gia, cố vấn của  PGS.TS. Đặng Bá Lãm - Nguyên Viện trưởng Viện phát triển Chiến lược Giáo dục Việt Nam - Bộ GD- ĐT. và nhóm chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Chiến lược phát triển Trường mang nhiều ý nghĩa về lý luận khoa học và quan trọng hơn cả là tầm nhìn, sự thống nhất trong ý chí và hành động để tập thể nhà trường đoàn kết, khai thác mọi nguồn lực quyết tâm đạt mục tiêu lớn trong những năm tới. Nhà trường xác định và cam kết với xã hội thực hiện sứ mạng của mình là“Đào tạo nhân lực ở các trình độ phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân địa phương và khu vực; nghiên cứu ứng dụng khoa học- công nghệ và phục vụ cộng đồng, cùng các trường đại học khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của cả nước”.

Trong năm học 2011- 2012, trường tập trung triển khai 04 nội dung trọng tâm Chiến lược phát triển với những giải pháp đồng bộ . Trước hết là việc xúc tiến các bước đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2010 - 2015. Cụ thể là tạo nhiều điều kiện ưu đãi về chế độ, thời gian, môi trường ôn luyện Tiếng Anh cho 08 cán bộ, giảng viên được cử đi học nghiên cứu sinh trong năm 2012, ngoài ra khuyến khích giảng viên trẻ tham gia các lớp thi đầu vào Cao học và nghiên cứu sinh bằng hình thức tự lực, khi trúng tuyển sẽ được hưởng các khoản chế độ đi học theo qui định hiện hành. Các chuyên ngành ưu tiên đưa giảng viên đi đào tạo Tiến sĩ tập trung vào các ngành mũi nhọn địa phương đang cần như Kinh tế, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí, Khoa học máy tính…Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương chung của tỉnh, nhà trường mời gọi đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ ngoài tỉnh về trường công tác, góp phần tích cực thúc đẩy nâng chất giáo dục đào tạo của trường theo tiêu chuẩn qui định của Bộ GD- ĐT, mở những mã ngành mới mà nguồn nhân lực tại tỉnh còn thiếu nhiều như Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học Môi trường, ưu tiên mời gọi các chuyên gia, giảng viên có học vị Tiến sĩ và kinh nghiệm trong đào tạo và kết nội hợp tác quốc tế.

Song song với quá trình nâng chất đội ngũ giảng viên các chuyên ngành, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trong năm học tập trung đẩy mạnh việc triển khai xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị hiện đại. Trước mắt là lập dự toán, thiết kế và khởi công Tòa nhà chính thuộc hạng mục khối Văn phòng khoa, thư viện, hội trường 400 chỗ  tại Cơ sở 1; mua sắm trang thiết bị các ngành: Sư phạm, Xây dựng, Điện-Điện tử, Thủy sản, thiết bị thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ-Tin học và thiết bị dạy học dùng chung khác từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia.

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chiến lược phát triển trường, tạo uy tín và thương hiệu Trường là nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở hoàn thiện nội dung giảng dạy, thực tập các ngành nghề theo mục tiêu chuẩn đầu ra đã xác định; thực hiện lộ trình chuẩn bị các điều kiện để đào tạo theo học chế tín chỉ; tổ chức 02 Hội thảo về “Đổi mới phương pháp dạy học” và “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng ở trường Cao đẳng Bến tre để đáp ứng nhu cầu xã hội” là tiền đề để các khoa, tổ bộ môn tổ chức Hội thảo chuyên ngành sâu theo đặc thù từng đơn vị gắn với quá trình triển khai Quy chế học vụ theo phương thức đào tạo mới. Quá trình chuyển biến về đội ngũ, nâng chất sản phẩm đào tạo là bước chuẩn bị tiếp tục thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục tiến đến đăng ký kiểm định với Bộ GD- ĐT; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm khảo thí và bảo đảm chất lượng, thí điểm tổ chức khảo thí thống nhất trong trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các năm học tiếp theo. Hiện nay, nhà trường đã kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngòai tỉnh nhằm nâng cao công tác hỗ trợ, tư vấn HS- SV về việc làm, xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Hội việc làm cho HS- SV; triển khai việc đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; tiến hành điều tra về mức độ, năng lực người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương và của ngành, tình hình việc làm của HS-SV sau khi ra trường. Đổi mới công tác tuyển sinh, tăng cường tuyên truyền, quảng bà thương hiệu, hình ảnh Trường Cao đẳng Bến Tre trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của trường.

  Tín hiệu vui ngày đầu xuân mới đã đến với tập thể sư phạm Trường Cao đẳng Bến Tre khi UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án khả thi nâng cấp Trường lên Đại học. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng vừa ra Nghị quyết về chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút nhân tài. Trong không khí quê hương sắp bước vào năm mới, Thạc sĩ Lê Thành Công – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: tuy còn nhiều khó khăn trước mắt, song sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, tập thể nhà trường quyết tâm để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển Trường gắn với mọi mặt công tác của Trường trong năm học 2011- 2012.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn, tập thể Đảng bộ, cán bộ- viên chức, giảng viên, HS- SV Trường Cao đẳng Bến Tre quyết tâm thực hiện Chiến lược phát triển trường, phấn đấu đến năm học 2012- 2013, trường Cao đẳng Bến Tre trở thành Trường Đại học công lập đầu tiên của địa phương. Đây là bước phát triển mang tính đột phá để nhà trường phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của các cấp lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương.

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre màn hình led