Đang truy cập: 6
Trong ngày: 82
Trong tuần: 1268
Lượt truy cập: 2855966

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 434

09-10-2013 22:26

Định hướng nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế

Trường Cao đẳng Bến Tre

Năm học 2012- 2013

                 

  Căn cứ Quy định của Trường Cao đẳng Bến Tre về hoạt động khoa học của cán bộ giảng dạy (CBGD), Quy định nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên, Quy định công tác quan hệ quốc tế (QHQT), Quy định về sở hữu trí tuệ; thông báo kết luận cuộc họp của Hội đồng Khoa học-  Đào tạo ngày 14 tháng 9 năm 2012; Công văn của Sở KH- CN Bến Tre “Về việc đề xuất các danh mục đề tài, dự án NCKH năm 2012” và Phụ lục “Các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh”.

           Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục- Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013, đồng thời căn cứ các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh;

  Trường Cao đẳng Bến Tre đã xây dựng những định hướng trọng tâm trong công tác nghiên NCKH và  QHQT năm học 2012- 2013, với những nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG

      1. Công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012- 2013

1.1. Hoạt động NCKH, SKKN của cán bộ, giảng viên          

- Về mức độ và số lượng:

  + Đề tài chia thành hai mức: mức 2 (M2) do khoa đề xuất nhóm tác giả (từ 3- 5 người) thực hiện chung 01 đề tài sẽ được cấp kinh phí thực hiện, mức 1 (M1) là đề tài do cá nhân hoặc nhóm giảng viên (1- 2 người) đăng ký thực hiện, được hỗ trợ kinh phí và xét hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Hội đồng xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở M1 và M2 đều do nhà trường thành lập.

 + Trong năm học, toàn trường thực hiện khoảng từ 50 đến 60 đề tài NCKH cấp cơ sở được Hội đồng KH- ĐT xét duyệt đề cương và tổ chức nghiệm thu, trong đó có 8 đề tài mức 2. Cán bộ phòng, ban đăng ký thực hiện 20 SKKN.

- Về nội dung trọng tâm NCKH, viết SKKN: theo hướng đổi mới quản lý GD,  PPDH, đổi mới cách đánh giá HS- SV, công tác cố vấn học tập, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần, ngân hàng đề thi môn học gắn với quá trình chuyển đổi phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả GD theo các tiêu chí kiểm định chất lượng GD. Các giảng viên được phân công viết đề cương chi tiết học phần tín chỉ sau khi được nghiệm thu được xem như hoàn thành nhiệm vụ NCKH trong năm học (Cấu trúc đề tài theo hướng nghiên cứu này thực hiện theo định hướng tại Phụ lục 01 kèm theo).   

- Nhà trường khuyến khích CB, GV tham gia thực hiện đề tài cấp tỉnh, ưu tiên đầu tư NCKH theo định hướng các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh (đã gửi các đơn vị); tích cực tham gia viết bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Trường tạo điều kiện CB, GV tiếp cận lọai hình nghiên cứu ứng dụng, sáng tạo, sáng chế phục vụ thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn sản xuất ở địa phương nhằm tạo thêm điều kiện mới, tìm ra hướng đi mới, mô hình mới giúp các cơ sở, doanh nghiệp địa phương phát triển. Qua đó, tăng nguồn thu từ công tác nghiên cứu, tạo động cơ, phát huy tiềm lực lớn mạnh của đơn vị, tiến tới nghiên cứu góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

1.2. Hoạt động NCKH của sinh viên

SV đăng ký thực hiện 5- 10 đề tài NCKH và nội dung trọng tâm thực hiện theo định hướng sau:

- NCKH của SV tập trung vào các nội dung đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, từng bước tiếp cận khoa học chuyên ngành. Ban chủ nhiệm các khoa định hướng nội dung NCKH cụ thể cho SV phù hợp chương trình đào tạo khoa đảm trách.

- Nhà trường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ NCKH cho SV, thành lập Hội đồng thông qua đề cương nghiên cứu và nghiệm thu đề tài của SV. Cuối năm học sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác NCKH của SV.

1.3. Hoạt động hội thảo, liên kết NCKH

- Hội đồng KH- ĐT trường chủ trì tổ chức 03 hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật công nghiệp”, “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cố vấn học tập”, “Giải pháp phát huy hiệu quả sử dụng thông tin phục vụ học tập từ thư viện và Internet của SV” (có kế hoạch và kinh phí riêng). 

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chương trình hợp tác với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh qua Dự án “Khảo sát hệ động, thực vật tại sân chim Vàm Hồ và giải pháp bảo tồn”.

- Hội đồng KH- ĐT trường chủ trì thực hiện 01 đề tài NCKH cấp cơ sở do Sở KH- CN cấp kinh phí, 01 đề tài cấp tỉnh khi được phê duyệt của Sở KH- CN, 01 đề tài về du lịch Home Stay do nhóm tác giả của trường liên kết với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bến Tre.

1.4. Tiếp tục duy trì và nâng chất hoạt động của Nhóm Sáng tạo Trẻ

- Phối hợp Sở KH- CN nâng cao chất lượng Nhóm Sáng tạo Trẻ làm tiền đề hình thành Trung tâm nghiên cứu, hợp tác phát triển cộng đồng Bến Tre, hoạt động với tư cách một đơn vị thành viên của Sở KH- CN tỉnh. Nội dung hoạt động chính: hình thành nhóm cộng tác viên trên lĩnh vực nghiên cứu, hợp tác QHQT, điều phối chương trình phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm khoa học về GD SKSS tại Trường Cao đẳng Bến Tre.

- Nhóm Sáng tạo Trẻ làm nòng cốt cho các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và ứng dụng KHKT, phát triển cộng đồng thông qua các chương trình, dự án của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm FACOD, Hội Thủy sản Bến Tre.

         2. Công tác QHQT năm học 2011- 2012

2.1. Hợp tác với Chương trình Fulbright tại Việt Nam

 - Thực hiện việc điều phối hoạt động của 01 trợ giảng Tiếng Anh (TGTA) thông qua chương trình hợp tác với tổ chức Fulbright tại Việt Nam, triển khai lịch làm việc  đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch tiếp nhận và tổ chức hoạt động của TGTA tại Trường Cao đẳng Bến Tre trong năm học 2012- 2013, tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá hiệu quả chương trình TGTA; tiếp cận và xúc tiến mời chuyên gia đến trường làm việc theo chương trình hợp tác với Fulbright tại Việt Nam.

- Tiến hành chương trình làm việc với Lãnh sự quán Hoa Kỳ về hợp tác tư vấn du học và học bổng cho cán bộ, SV đi du học nước ngoài.

2.2. Triển khai Dự án về Giáo dục liêm chính (giai đoạn 2)

Thực hiện việc biên soạn tài liệu, nhân rộng mô hình bài giảng ngoại khóa về giáo dục liêm chính trên cơ sở kết quả giai đoạn 1của Dự án VACI 2011- P.141 về “Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre” theo chương trình hợp tác giữa vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và Đại sứ quán Canađa tại Việt Nam.

2.3. Hợp tác với tổ chức giáo dục quốc tế Edexcel

Triển khai tiếp cận mô hình đào tạo chương trình Cao đẳng quốc tế, trên cơ sở liên kết với Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình đào tạo của tổ chức giáo dục quốc tế Edexcel (Vương quốc Anh) tại Việt Nam. Nội dung chính: chuẩn bị cho việc liên kết đào tạo SV theo chương trình quốc tế, trao đổi chương trình giáo dục tiên tiến, xúc tiến đưa cán bộ, giảng viên đi đào tạo nước ngoài.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Kế hoạch thời gian

1.1. Hoạt động NCKH, SKKN của cán bộ, giảng viên

- Ngày 15/11/2012, Hội đồng KH- ĐT, thông qua phòng NCKH- QHQT, gửi Kế hoạch NCKH- QHQT năm học mới cho các đơn vị khoa, phòng.

- Ngày 30/11, các đơn vị khoa, phòng đăng ký tên đề tài tập thể (M2) và tên đề tài (M1), SKKN cá nhân (kèm bản đăng ký có ghi rõ dự trù kinh phí và đề cương nghiên cứu chi tiết theo mẫu) gửi Hội đồng KH- ĐT (thông qua phòng NCKH- QHQT).

- Từ 01/12- 14/12, Hội đồng KH- ĐT đề nghị thành lập các Hội đồng thông qua đề cương đề tài NCKH, thành phần như sau: Chủ tịch Hội đồng, Thường trực Hội đồng, các Trưởng Tiểu ban, một số thành viên Hội đồng KH- ĐT trường, các chuyên gia do trường mời, tổ chức xét duyệt các đề tài đã đăng ký để tham mưu cho Lãnh đạo trường ký duyệt.

            - 15/12/2012, Trường gửi danh sách các đề tài đã được phê duyệt về các đơn vị khoa, phòng tiến hành triển khai thực hiện.

            - 21/5/2013, nộp sản phẩm đề tài NCKH, SKKN, ghi file dữ liệu nộp về phòng NCKH- QHQT;

            - Cuối tháng 5/2013, tổ chức các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH (M1, M2), SKKN và gởi hồ sơ nghiệm thu về phòng NCKH- QHQT chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2013.

            - Cuối tháng 6/2013, phòng NCKH- QHQT tham mưu tổng hợp báo cáo công tác NCKH- QHQT, định hướng công tác NCKH- QHQT năm học tiếp sau. Phòng NCKH- QHQT tham mưu thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kết quả NCKH, SKKN cho tập thể, cá nhân CB, GV; đồng thời báo cáo kết quả lên Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường.

1.2. Hoạt động NCKH của sinh viên      

            - Đầu tháng 12/2012, mở các lớp tập huấn hướng dẫn SV cách thức tiến hành một đề tài NCKH, tổ chức vận động sinh viên tham gia tập sự NCKH.

            - Trước ngày 15/12, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên kết hợp với các khoa tổ chức cho SV đăng ký đề tài khoa học (theo mẫu) kèm theo đề cương chi tiết. Phòng NCKH- QHQT và giảng viên các khoa đăng ký hướng dẫn, cố vấn SV thực hiện đề tài.

            - Từ 15/12 đến 30/12, Hội đồng KH- ĐT hoàn thành việc thông qua đề cương, xem xét phê duyệt tên đề tài, mức kinh phí được hỗ trợ  và quyết định chính thức giao đề tài nghiên cứu cho tác giả (nhóm tác giả) và cán bộ cố vấn, hướng dẫn SV thực hiện đề tài.

            - Từ 30/12/2012 đến 30/4/2013, tác giả (nhóm tác giả) chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đề cương đã được phê duyệt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ cố vấn.

            - Trước 5/5/2013,  Hội đồng KH- ĐT nhận các đề tài NCKH của SV (thông qua phòng NCKH- QHQT). Đề tài được đánh máy, chữ viết rõ ràng, không được tẩy xóa và trình bày đúng theo mẫu hướng dẫn (mỗi đề tài nộp 01 bản, kèm theo file). Phòng NCKH- QHQT hoàn tất việc nhân bản các đề tài NCKH cấp trường (mỗi đề tài 05 bản).

- Từ 5/5- 25/5/2013, tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề tài NCKH.

            - Trước ngày 15/6/2013, Hội đồng KH- ĐT hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá, nghiệm thu và làm thủ tục thanh toán kinh phí NCKH của SV.

            - Cuối tháng 6/2013, phòng NCKH-QHQT tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH của SV năm học 2012- 2013.

      2. Biện pháp thực hiện

2.1. Cán bộ, giảng viên

            Tham gia NCKH là nhiệm vụ của mỗi giảng viên, giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp, là điều kiện cần thiết để xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua, là cơ sở để xét hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

            - Ban chủ nhiệm các khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện đề tài NCKH (M1, M2) đã đăng ký theo đúng thời gian, quy định, quy trình họat động NCKH.

            - Hội đồng KH- ĐT trường tổ chức thông qua đề cương và đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, SKKN.

            - Những đề tài, SKKN có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao được Hội đồng KH- ĐT trường giới thiệu tham gia các Hội thi sáng tạo, tham gia các Hội thảo khoa học chuyên ngành do tỉnh, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu tổ chức.

            - Ngoài việc tham gia hoàn thành đề tài NCKH theo quy định, các trường hợp sau đây được xét hoàn thành nhiệm vụ NCKH trong năm học:

+ Trong năm học, có 01 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành; có ít nhất 01 tham luận được đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia hoặc quốc tế do trường Đại học tổ chức, có 01 giáo trình được nhà trường nghiệm thu.

+ Trong năm học, chủ trì 01 Hội thảo khoa học cấp trường hay 02 Hội thảo khoa học cấp khoa; có 02 bài tham luận được đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường hoặc thực hiện các đề tài theo hợp đồng được ký kết với các cơ quan, doanh nghiệp ngoài trường.

            2.2.  Sinh viên

            - Kinh phí cho giảng viên hướng dẫn SV thực hiện các đề tài NCKH được tính theo chương III, Điều 14 Quy định NCKH của sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-CĐBT ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre.

            - Phòng NCKH-QHQT là đầu mối phối hợp với các đơn vị khoa, Đoàn, Hội SV dưới sự chỉ đạo chuyên môn thống nhất của Hội đồng KH- ĐT thành lập các bộ phận tổ chức mở các lớp tập huấn NCKH cho sinh viên; tổ chức triển khai, thực hiện hoạt động NCKH sinh viên theo đúng tiến độ.

            - Các phòng chức năng tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho hoạt động NCKH sinh viên theo đúng tinh thần “Quy định NCKH của sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre”, giới thiệu cho SV thực hiện đề tài đi khảo sát thực tế địa phương, mượn tài liệu tham khảo, trang thiết bị, khai thác thông tin, dữ liệu trong và ngoài trường.

            - Khen thưởng các đề tài loại Giỏi và tạo điều kiện đi tham dự các Hội thi sáng kiến sáng tạo, Hội thi NCKH các cấp cao hơn (khi hội đủ tiêu chuẩn).          

- Phòng NCKH-QHQT tham mưu, tư vấn cho Hội đồng KH- ĐT tổ chức xét duyệt đề cương, nghiệm thu các đề tài NCKH cấp trường của SV và tổng kết,  khen thưởng.

III. KINH PHÍ

-  Theo dự trù kinh phí NCKH năm học 2012- 2013.

- Các hoạt động QHQT có nhu cầu kinh phí, phòng NCKH- QHQT tham mưu, phối hợp các đơn vị có liên quan lập dự trù, trình Hiệu trưởng phê duyệt theo từng hạng mục chi cụ thể.     

            Trên đây là định hướng kế hoạch NCKH- QHQT năm học 2012- 2013,  lãnh đạo trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường đang nỗ lực và quyết tâm cao nhằm góp phần cụ thể hóa việc thực hiện “Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2011-2020” trong năm học 2012-2013.

NT

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre