Đang truy cập: 15
Trong ngày: 75
Trong tuần: 1415
Lượt truy cập: 2809600

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 1407

09-10-2013 22:28

Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre

Giai đoạn 2011- 2020

 

  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Lê Duy- Linh Phúc

 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và định hướng của Bộ GD- ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2012- 2013 đã xác định nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ nhiều mặt của các ban, ngành tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre đã hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011- 2020 (gọi tắt là Chiến lược phát triển) và được UBND tỉnh phê duyệt cuốitháng 5 / 2011. Ngay sau khi tổ chức khai giảng năm học mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trong năm học 2012- 2013. Đây là năm học thứ 2, Trường tập trung mọi trí tuệ, nguồn lực để tạo bước đột phá cho các năm tiếp theo. Nâng chất đội ngũ giảng viên và nâng chất hiệu quả quản lý giáo dục là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả đào tạo, nhất là nhà trường đang chuyển dần sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

1. Từ kết quả một năm thực hiện Chiến lược phát triển

Nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển, ngay từ năm học 2011- 2012, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bến Tre đã có chủ trương đẩy nhanh thời gian triển khai quy hoạch đào tạo tiến sĩ của Trường giai đoạn 2010- 2015. Qua đó, nhà trường đã cử 4 cán bộ, viên chức đi học ngoại ngữ chuẩn bị thi đầu vào Nghiên cứu sinh năm 2012, đồng thời đưa đi đào tạo 2 tiến sĩ  và 1 thạc sĩ. Tin vui đến với tập thể giảng viên Trường là kết quả bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ của cô Nguyễn Thị Châu Anh- giảng viên Tổ ngoại ngữ khoa Xã hội- Nhân văn. Mỗi thầy, cô giáo của nhà trường đạt thành tích trên con đường vươn lên đạt được những học vị cao không chỉ là nỗ lực vượt bậc của từng giảng viên mà còn là kết qu ả của quá trình kiên trì thực hiện nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2010- 2015. Vừa qua, 15 cán bộ, giảng viên của trường đã được nhận kinh phí hỗ trợ từ 50- 100 triều đồng/ người sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và cam kết phục vụ địa phương lâu dài. Đây là nguồn động viên lớn, kịp thời giúp cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục bám nghề, nâng cao chất lượng giảng dạy và tiếp tục vươn lên trên con đường học vấn, nghiên cứu khoa học. Chủ trương UBND cho mời gọi giảng viên ngoài tỉnh, có học vị tiến sĩ về Trường làm việc đạt kết quả bước đầu. Năm học qua, PGS, TS. Lê Mạnh Tân về Trường làm việc đã góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, nhất là hướng nghiên cứu bám sát định hướng khoa học-công nghệ của tỉnh về chống biến đổi khí hậu, đưa công nghệ năng lượng sạch vào thực tiễn đời sống vùng nông thôn sâu. Việc tuyển dụng giảng viên mới với yêu cầu trình độ ngày càng cao. Trong năm học 2011- 2012, nhà trường tuyển 8 giảng viên để bổ sung đội ngũ cán bộ giảng dạy cho các khoa Sư phạm, Kinh tế- Tài chính, Lý luận chính trị…. trong đó, 2 giảng viên có học vị thạc sĩ và 3 đang học thạc sĩ, nâng tổng số giảng viên có học vị thạc sĩ toàn trường lên 69 người. Cùng với 172 giảng viên của trường, đội ngũ giảng viên mới được tập huấn về nghiệp vụ xây dựng đề cương chi tiết học phần và phương pháp giảng dạy theo hệ thống tín chỉ.

2. Đến thực hiện nhiều giải pháp nâng chất đội ngũ cán bộ, giảng viên

Chiến lược phát triển Trường gắn với mục tiêu trước mắt và lâu dài, trong năm học 2012- 2013, nhà trường triển khai 5 nội dung trọng tâm: đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa, đẩy nhanh tiến độ đào tạo cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trên cơ sở qui hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai công tác học sinh, sinh viên và quảng bá thương hiệu. Trong đó, thực hiện hiệu quả nâng chất đội ngũ cán bộ, giảng viên và năng lực quản lý đóng vai trò quyết định, tạo tiền đề về đội ngũ để phát triển trường lên Đại học trong thời gian tới. Đây cũng là động lực để nhà trường góp phần vào quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương trong công cuộc đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Nhà trường tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cán bộ giảng viên tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ để đạt được các chuẩn yêu cầu đầu vào khi tiếp cận các chương trình tuyển nghiên cứu sinh và cao họa các chuyên ngành. Việc giảng viên tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành là con đường xác định các hướng nghiên cứu chuyên sâu và có thêm nhiều công trình khoa học. Nhà trường khuyến khích giảng viên trẻ tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh dành riêng cho cán bộ, qua đó giảng viên hoàn thiện kỹ năng nói, viết khi tiếp xúc trực tiếp trợ giảng tiếng Anh người nước ngoài.

Năm học 2012- 2013, nhà trường tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy nhanh thời gian quy hoạch đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Trường với chỉ tiêu đưa 13 giảng viên đào tạo thạc sĩ và 5 giảng viên đào tạo tiến sĩ. Đa số giảng viên trong qui hoạch đào tạo tiến sĩ đang là lãnh đạo cấp khoa, tổ trưởng bộ môn các chuyên ngành phù hợp các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cụ thể như: thầy Nguyễn Hữu Phước (chuyên ngành Điện tử), Huỳnh Nguyên Thảo (Cơ khí), Phạm Văn Hòa (Kinh tế), Đặng Minh Hiền (Công nghệ chế biến thực phẩm), Trần Thị Bạch Huệ (Công nghệ thông tin).

Tương lai không xa, Trường Cao đẳng Bến Tre sẽ có nhiều tiến sĩ chuyên ngành, là hạt nhân của phong trào lao động sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và mở ra nhiều cơ hội để nhà trường mở các mã ngành đào tạo mới trình độ đại học mà địa phương đang cần. Bên cạnh việc đào tạo cán bộ, giảng viên trình độ cao theo qui hoạch, nhà trường khuyến khích tự đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, trước mắt tạo điều kiện cho 2 giảng viên tiếp tục đào tạo tiến sĩ và 4 giảng viên chức đào tạo thạc sĩ  ttheo phương thức tự túc kinh phí và được hỗ trợ sau khi hoàn thành quá trình đào tạo theo chủ trương chung của tỉnh.

Nét mới trong thực hiện Chiến lược phát triển Trường gắn với nhiệm vụ năm học 2012- 2013 là tích cực mời gọi cán bộ, chuyên gia có học vị thạc sĩ, tiến sĩ về Trường làm việc với chế độ chính sách đãi ngộ xứng đáng theo Quyết định số 188

1 của UBND tỉnh Bến Tre về việc ban hành danh mục ngành nghề có nhu cầu thu hút người có trình độ, năng lực về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012- 2013. Trong đó, Tiến sĩ được mời gọi khi có yêu cầu có thể bố trí nhiệm vụ lãnh đạo khoa của Trường Đại học Bến Tre trong tương lai.Theo Công văn số 5880 ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ đào tạo tiến sĩ của Trường Cao đẳng Bến Tre, trong năm học 2012- 2013, nhà trường sẽ mời gọi 54 thạc sĩ, 16 tiến sĩ tương ứng với các ngành: Công nghệ Thông tin , Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Xây dựng, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Nông Lâm, Thủy sản, và các chuyên ngành trong khối Sư phạm …

3. Để xứng đáng là nơi sáng tạo và chuyển giao tri thức

Thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011- 2020 là quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị tập thể nhà trường, thể hiện tầm nhìn, sự thống nhất trong ý chí và hành động, khai thác mọi nguồn lực quyết tâm đạt bằng được sứ mạng của mình là “Đào tạo nhân lực ở các trình độ phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân địa phương và khu vực; nghiên cứu ứng dụng khoa học- công nghệ và phục vụ cộng đồng, cùng các trường đại học khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của cả nước”.

Nâng chất đổi ngũ cán bộ giảng viên và công tác quản lý giáo dục là nhiệm vụ của toàn ngành GD- ĐT, đồng thời là yêu cầu cấp bách của trường Cao đẳng Bến Tre. Nâng chất đội ngũ giảng viên là tiền đề nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học với sự chuyển hướng giảm dần tính hàn lâm, tăng giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng. Các khoa, Tổ chuyên môn trong Trường đã phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên cùng chuyên ngành để thực hiện các đề tài lớn cấp cơ sở, cấp tỉnh. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giúp đội ngũ giảng viên tiếp cận nhanh thành tựu và nguồn tài liệu khoa học nước ngoài nhạy bén hơn, hiệu quả hơn.

Thạc sĩ Lê Thành Công – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là quyết tâm của cả hệ thống chính trị để khẳng định vai trò và sứ mạng của Trường trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển. Nội dung công tác này là sự quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ GD- ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học với yêu cầu “ đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Để xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương, Trường Cao đẳng Bến Tre đang vươn lên không ngừng  thực sự là nơi sáng tạo, chuyển giao tri thức và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương.

 

                                                                                   LD- LP

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre