Đang truy cập: 11
Trong ngày: 121
Trong tuần: 983
Lượt truy cập: 2744732

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 10511

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
 Trần Thị Bảo MinhTrưởng phòngThạc sĩ


Chức năng:

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính và thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về tài chính.

       - Tổ chức thực hiện công tác kế toán có hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ:

       - Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh của nhà trường.

       - Lập dự toán, chấp hành dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn khác trong phạm vi được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

       - Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí và thực hiện công khai tài chính đúng quy định.

       - Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm. Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.

       - Tham gia công tác kiểm kê tài sản; tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

       - Tổ chức công tác thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên và người học.

       - Thực hiện theo dõi và quyết toán chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, hoá đơn bán hàng; kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân kịp thời, đầy đủ đúng qui định.

       - Quản lý tiền mặt, tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng, dự toán ngân sách tại Kho bạc và các nguồn tài chính của nhà trường đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc tài chính, kế toán.

       - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

       - Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.

       - Phối hợp cùng Ban thanh tra nhân dân xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán hàng năm.

       - Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa trung tâm có liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của nhà trường.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre