Đang truy cập: 24
Trong ngày: 393
Trong tuần: 1108
Lượt truy cập: 6393164

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 15369

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
 Trần Thị Bảo MinhTrưởng phòngThạc sĩ
Đinh Vũ Hoàng Linh Phó Trưởng phòng Đại học

 

* Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính và thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về tài chính; Tổ chức thực hiện công tác kế toán có hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn của Trường, kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn, từng năm, từng quý phục vụ các hoạt động của Nhà trường; Chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt theo yêu cầu của Sở Tài chính; Tham mưu giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

* Nhiệm vụ

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh của Trường.

- Lập dự toán, chấp hành dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn khác trong phạm vi được cấp có thẩm quyền giao hằng năm.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí và thực hiện công khai tài chính đúng quy định.

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm. Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hằng năm.

- Phối hợp phòng Hành chính - Quản trị kiểm kê tài sản và phối hợp báo cáo tăng giảm tài sản hàng năm theo quy định; tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

- Tổ chức công tác thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của người học.

- Thực hiện theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, hoá đơn bán hàng; kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế giá trị gia tăng và thuế môn bài kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

- Quản lý tiền mặt, tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng, dự toán ngân sách tại Kho bạc và các nguồn tài chính của trường đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc tài chính, kế toán.

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.

- Phối hợp cùng Ban thanh tra nhân dân xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán hằng năm.

- Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa, trung tâm có liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường.

- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên để thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với CBVC và người học.

- Phối hợp phòng Hành chính - Quản trị tổ chức triển khai công tác mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị theo quy định và theo dõi hợp đồng cho thuê, kinh doanh tài sản công.

- Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch trung hạn, dài hạn của Trường.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre