Đang truy cập: 26
Trong ngày: 393
Trong tuần: 1108
Lượt truy cập: 6393162

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Trường Cao đẳng Bến Tre triển khai thành công chương trình giáo viên xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016
Lượt xem: 19416

29-08-2016 10:33

Trường Cao đẳng Bến Tre lần đầu tiên triển khai thành công Chương trình

Chuyên gia giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2016

Tác giả: Phạm Văn Luân

 

       Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Công văn số 45/CV-ĐANN ngày 17 tháng 03 năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre tại Công văn số 3435/UBND-NgV ngày 06 tháng 7 năm 2016 về việc đồng ý chủ trương kế hoạch hoạt động của Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2016;

       Căn cứ kế hoạch hoạt động của Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016 từ ngày13 tháng 7 đến 17 tháng 8 năm 2016 Trường Cao đẳng Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được của Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016 tại Trường Cao đẳng Bến Tre. Ngày 15/8/2016, nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016 với sự tham gia của quý đại biểu đến từ Liên hiệp Các hội hữu nghị, sở Giáo dục & Đào tạo, các sở ngành tỉnh, phóng viên báo đài, đại diện lãnh đạo trường CĐ Bến Tre, các đoàn thể, phòng khoa trong nhà trường, giảng viên tổ tiếng Anh, đại diện sinh viên… Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2016 và khẳng định, lần đầu tiên nhà trường đã triển khai thành công Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright - 2016 với các kết quả nổi bật như:

2908201601 

Cô Nishja Nylene Nuss -  Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright  (thứ 3 từ phải) tromg ngày đầu tiên làm việc tại trường CĐ Bến Tre (Ảnh: STT)

       Hoạt động của Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016 tại Trường Cao đẳng Bến thực hiện theo Kế hoạch số 50/KH-CĐBT ngày 09 tháng 6 năm 2016 và khung Kế hoạch số 57/KH-CĐBT ngày 26 tháng 7 năm 2016 về việc làm việc với Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016 tại Trường Cao đẳng Bến Tre  đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đồng ý chủ trương tại Công văn số 3435/UBND-NgV ngày 06 tháng 7 năm 2016.

       Sau 06 tuần tiếp nhận, triển khai hoạt động Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright, căn cứ kế hoạch hoạt động, hàng tuần các đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức hội ý đánh giá hoạt động của chuyên gia; Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường, hai đơn vị chức năng chính là phòng NCKH-QHQT (đầu mối về hành chính) và Tổ tiếng Anh, khoa KH XH &NV (đầu mối về chuyên môn) đã thực hiện việc theo dõi, đánh giá và điều phối các hoạt động của Chuyên gia, trên cơ sở các báo cáo của hai đơn vị đầu mối do nhà trường phân công theo dõi, việc đánh giá kết quả hoạt động của cô Nishja Nylene Nuss -  Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2016 đã được thực hiện theo đúng quy trình; Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright làm việc tại trường luôn được nhà trường phân công 01 giảng viên tiếng Anh hoặc cán bộ phòng NCKH-QHQT trực tiếp hướng dẫn, cùng làm việc.

 2908201602

Cô Nishja Nylene Nuss làm việc với lãnh đạo phòng NCKH – QHQT và trưởng nhóm STT   (Ảnh: STT)

       Nhà trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình với sự tham gia của đại diện của các sở, ngành chức năng của tỉnh; qua đó nhà trường đã chủ động liên hệ, trao đổi với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh về hoạt động của Chuyên gia để có sự phối hợp tốt trong các hoạt động của Chuyên gia ngay từ đầu: các cơ quan truyền thông của tỉnh đã quan tâm thông tin về hoạt động của Chuyên gia tại trường; bước đầu có một số cơ quan, trường học, doanh nghiệp… có đề nghị được tìm hiểu và hợp tác với trường trong việc phối hợp tổ chức hoạt động Chuyên gia.

       Sau 06 tuần hoạt động với sự chuẩn bị chu đáo và định hướng cụ thể, Chuyên gia đã triển khai hiệu quả các nhóm hoạt động đã đề xuất trong kế hoạch như:

       Đánh giá và phát triển chương trình đào tạo;  Chuyên gia đã thực hiện các buổi tư vấn về các chủ đề:

       - Các nguyên tắc khoa học để thiết kế chương trình giảng dạy và phát triển tài liệu giáo dục.

       - Tính hiệu quả và đề xuất một số biện pháp cải thiện của nhóm chương trình đào tạo các môn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.

       - Tính hiệu quả của nhóm chương trình đào tạo các môn kiến thức chung và kiến thức chuyên của chuyên ngành Tiếng Anh

       Phát triển năng lực ngoại ngữ cho giáo viên; Chuyên gia đã thực hiện các buổi các buổi tư vấn về các chủ đề:

       - Tư vấn cách tổ chức các hoạt động CLB, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho người học tiếng Anh như ngoại ngữ.

       - Cách xác định nhu cầu người học và cách học của họ.

       Đổi mới hoạt động dạy và học tiếng Anh; Chuyên gia đã thực hiện các buổi tư vấn về các chủ đề:

       - Trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

       - Tư vấn về “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh trường Cao đẳng Bến Tre”.

       - Dạy 02 tiết học môn Nói cho sinh viên tiếng Anh.

       Các hoạt động đội, nhóm, giao lưu quốc tế, Chuyên gia đã thực hiện các buổi tư vấn giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về:

       - Chương trình Đội phát triển trường học/ Đội giải quyết khủng hoảng học đường/ Đội phản ứng khẩn cấp trong học đường.

       - Giới thiệu chương trình “People to People Student Ambassador” và các tiềm năng cho sinh viên Việt Nam.

       Tư vấn hiệu đính tài liệu và hợp tác NCKH- sáng tạo, khởi nghiệp; Chuyên gia đã thực hiện các buổi tư vấn về:

       - Thảo luận về cách tiếp cận, phát hiện, hình thành ý tưởng, đề tài NCKH.

       - Chia sẻ 02 tiết ở học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học với chủ đề: “Thực hiện một đề tài NCKH – Các bước cơ bản dành cho sinh viên trường Cao đẳng Bến Tre”.

2908201603

Đại diện SV lớp 15 CĐKT tặng sách của nhóm Sáng tạo Trẻ cho Cô Nishja Nylene Nuss (Ảnh: STT)

       - Tìm hiểu khả năng hợp tác thực hiện Chương trình “People to People Student Ambassador” và các chương trình dành cho sinh viên không chuyên ngữ.

       - Thực địa di tích văn hóa lịch sử các huyện Ba Tri, Giồng Trôm và TP. Bến Tre.

       Do có sự chuẩn bị khá chu đáo và sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của Chương trình Fulbright tại Việt Nam và các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh Bến Tre, các trường bạn, sự nỗ lực của các bộ phận có liên quan trong trường… việc tổ chức hoạt động của Chuyên gia Nishja Nylene Nuss tại trường diễn ra đúng kế hoạch, đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra và được đánh giá có hiệu quả. Hoạt động của Chuyên gia ngoài việc đáp ứng các nội dung đã thỏa thuận với Chương trình và thực tiễn nhà trường đã mở rộng đối tượng thụ hưởng không chỉ giới hạn trong trao đổi học thuật, chuyên môn với Tổ bộ môn tiếng Anh và khoa KH XH & NV mà còn có sự tham gia tích cực từ thầy cô giáo và sinh viên các khoa Sư phạm, khoa Công nghệ Thông tin, khoa Kinh tế Tài Chính; nhiều Chương trình, đề cương chi tiết học phần, tài liệu tham khảo của giảng viên nhà trường lần đầu tiên được Chuyên gia nước ngoài đánh giá, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện.

       Chuyên gia đến trường làm việc đã hết sức tâm huyết, tận tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác; gần gũi, dễ hòa đồng và thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp. Theo đánh giá của Tổ bộ môn tiếng Anh và khoa KH XH & NV sau 06 tuần tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, Chuyên gia đã tạo lập được mối quan hệ đồng nghiệp và SV rất tích cực, tạo hiệu ứng tốt cho sinh viên và thầy cô giáo nhà trường trong tư vấn học đường, các vấn đề bổ trợ cụ thể mang tính chuyên môn, học thuật khi dạy- học và nghiên cứu việc học tiếng Anh và giao tiếp, làm việc với người nước ngoài. Giảng viên, sinh viên rất thích các buổi tư vấn trực tiếp, giờ dạy của cô Nishja Nylene Nuss, cô đã hướng dẫn tận tình trong quá trình nghiên cứu phối hợp xây dựng chương trình, thiết kế các hoạt động trên lớp, rèn luyện phát âm, … giờ tư vấn, chia sẻ, dạy mẫu của Chuyên gia vì vậy rất sinh động.

 2908201604

Trao quà của Giám đốc Cty Định Phú Mỹ cho của cô Nishja Nylene Nuss nhân dịp kết thúc hoạt động tại Bến Tre (Ảnh: STT)

       Ghi nhận những nỗ lực của Chuyên gia trong quá trình làm việc tại trường, kết thúc hoạt động Chuyên gia Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright 2016 tại trường Cao đẳng Bến Tre, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng Giấy khen cho Chuyên gia Nishja Nylene Nuss. Do lần đầu tiên tỉnh Bến Tre và nhà trường triển khai hoạt động chuyên gia đến từ Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright, làm việc với  chuyên gia trong bối cảnh kinh nghiệm công tác, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế… nên dù đã hết sức cố gắng, nhà trường không tránh khỏi một số bị động, chưa đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho hoạt động của Chuyên gia một cách tốt nhất, tuy nhiên, những hạn chế trên không là cơ bản.

       Qua thực tiễn triển khai và kết quả đạt được từ các hoạt động của Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright - 2016, nhà trường khẳng định đây là hoạt động thiết thực giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre có điều kiện góp phần đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và đánh giá Chương trình giáo dục; qua đó học tập và cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đạt được các mục tiêu nhiệm vụ Quan hệ Quốc tế đề ra trong năm học 2015 – 2016 và giai đoạn đến 2020. Hoạt động của Chuyên gia đến từ Chương trình Giáo viên Xuất sắc ngắn hạn Fulbright có nhiều tiềm năng thúc đẩy hội nhập, mở ra cơ hội lớn cho tỉnh nhà trong quá trình hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần giúp Trường Cao đẳng Bến Tre thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2016 - 2017; đồng thời cho thấy những tín hiệu tốt đẹp về triển vọng hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo thời gian tới.

       Từ thực tế trên, Trường Cao đẳng Bến Tre nhận thấy việc tiếp nhận và triển khai hoạt động của Chuyên gia Giáo viên Xuất sắc Hoa Kỳ thuộc Chương trình Fulbright tại Việt Nam là phù hợp và cần thiết, các kết quả đạt được của Chương trình Chuyên gia Giáo viên Xuất sắc Hoa Kỳ đã được khẳng định và đáp ứng yêu cầu của nhà trường, của ngành; nhà trường đề nghị các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Chương trình Fulbright tại Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện, góp ý kiến giúp nhà trường tiếp tục hợp tác, nhân rộng kết quả hoạt động Chuyên gia Giáo viên Xuất sắc Hoa Kỳ và các chương trình tiềm năng khác của Chương trình Fulbright tại Việt Nam trong thời gian tới.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre