Đang truy cập: 4
Trong ngày: 79
Trong tuần: 1276
Lượt truy cập: 2855943

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 13162

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
Phan Anh TuấnTrưởng phòngThạc sĩ
Đặng Vũ Kim HảiP.Trưởng phòngThạc sĩ
Phan Văn MẫnP.Trưởng phòngThạc sĩ
Đặng Thu LệP.Trưởng phòngThạc sĩ

Chức năng:

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, bộ máy, nhân sự và bảo vệ nội bộ, bao gồm: Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức (CCVC) và người lao động; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường.

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động hành chính, bao gồm: công tác văn thư, lưu trữ, xây dựng kế hoạch, báo cáo thống kê số liệu và các hoạt động lễ tân, nhà khách, phục vụ.

Nhiệm vụ:

       - Bộ phận Tổ chức cán bộ:

            + Tham mưu về công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và nhân sự điều hành hoạt động của trường;

            + Thực hiện công tác cán bộ bao gồm tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CCVC;

            + Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp ưu đãi;

            + Thực hiện chấm công lao động, công tác thi đua khen thưởng;

            + Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CCVC trong trường, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng CCVC theo quy định;

            + Thực hiện việc báo cáo thống kê số liệu cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

            + Cấp các loại giấy tờ trong phạm vi đã được quy định cho CCVC khi có yêu cầu như: giấy xác nhận CCVC, giấy nghỉ phép, xác nhận lý lịch, xác nhận quá trình công tác,…

       - Bộ phận Hành chính, tổng hợp:

            + Tiếp nhận, phân loại, xử lý công văn đi, đến theo đúng quy định của các cơ quan chức năng và của trường; kiểm tra thể thức và nội dung văn bản trước khi trình lãnh đạo Trường ký; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết công văn đi, đến trong và ngoài trường;

            + Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường; khai thác các tài liệu lưu trữ một cách khoa học phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo và quản lý nhà trường;

            + Quản lý, sử dụng các con dấu của trường; cấp và xác nhận các loại giấy tờ theo đúng quy định của Nhà nước và phân công của Hiệu trưởng;

            + Theo dõi tổng hợp tình hình chung và các hoạt động của nhà trường; thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; phối hợp các phòng chức năng, các khoa tham mưu cho Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường, bình xét thi đua năm học; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và đề nghị khen thưởng ở các cấp.

            + Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường, giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động chung của trường.

            + Xây dựng lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu, thông báo đến các đơn vị và theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

            + Thực hiện các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và các báo cáo chuyên đề của Trường; ghi chép các cuộc họp giao ban, họp Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo Trường đi công tác và khách đến Trường làm việc.

            + Soạn thảo các văn bản, thực hiện nhân bản, in ấn theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường.

            + Thực hiện công đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; công tác giáo dục pháp luật; lái xe phục vụ công tác; đối nội, đối ngoại của nhà trường.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre