Đang truy cập: 6
Trong ngày: 124
Trong tuần: 872
Lượt truy cập: 3367325

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 10752


PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
 Lê Du TiệpTrưởng phòngThạc sĩ
 Phạm Văn LuânP.Trưởng phòngThạc sĩ

Chức năng:

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của trường;

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hợp tác quốc tế giữa Trường với đối tác nước ngoài trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật và địa phương về công tác đối ngoại.

Nhiệm vụ:

       - Công tác nghiên cứu khoa học:

              + Xây dựng các quy chế, quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong Trường;

              + Xây dựng phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ từng năm học của Trường; căn cứ vào ngân sách nghiên cứu khoa học đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường; phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của đơn vị.

              + Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo khoa học, giao lưu học thuật trong Trường; các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục, đào tạo khác trong và ngoài nước;

              + Theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cá nhân, đơn vị trong Trường.

              + Phối hợp tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường.

              + Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

              + Chủ động lựa chọn đề án, công trình nghiên cứu khoa học, kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học  với các đối tác trong và ngoài nước để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

       - Công tác quan hệ quốc tế:

              + Xây dựng các quy chế, quy định về quan hệ quốc tế.

              + Đề xuất những biện pháp thích hợp trong vấn đề hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

              + Tổ chức việc đón tiếp, theo dõi và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường.

              + Chuẩn bị các văn bản để lãnh đạo Trường trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các cá nhân, tổ chức nước ngoài về các hoạt động hợp tác quốc tế; phối hợp đề xuất sử dụng và quản lý kinh phí cho từng chương trình hợp tác trên cơ sở bảo đảm các quy định tài chính của Nhà nước, địa phương;

              + Đề xuất chiến lược, chính sách phát triển, quản lý, xây dựng nội dung các chương trình liên kết giáo dục, đào tạo quốc tế; làm đầu mối quản lý các hoạt động giới thiệu, quảng bá các chương trình liên kết đào tạo hợp tác quốc tế của trường (tư vấn du học, xuất khẩu lao động, thực tập sinh nước ngoài…).

              + Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động quan hệ quốc tế theo quy định và khi có yêu cầu.

              + Tổ chức lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và báo cáo việc thực hiện các vấn đề về hợp tác quốc tế.

              + Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Hiệu trưởng;

              + Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.

              + Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trong Trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre