Đang truy cập: 16
Trong ngày: 6
Trong tuần: 747
Lượt truy cập: 3513554

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 20678

 

KHOA SƯ PHẠM

Lãnh đạo khoa:

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Đỗ Xuân Thu

Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

 * Website khoa Sư phạm: supham.cdbt.edu.vn

* Chức năng      

- Tổ chức đào tạo giáo viên chuyên ngành sư phạm trình độ cao đẳng; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

- Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do Khoa phụ trách.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của Trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của Trường.

* Nhiệm vụ

- Đào tạo đội ngũ giáo viên Mầm non có trình độ Cao đẳng.

- Bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho người học các lớp cán bộ quản lý trường học Mầm non; bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, đề xuất tổ chức nhân sự trong Khoa, đề xuất giảng viên cố vấn học tập các lớp thuộc Khoa.

- Xây dựng, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành đào tạo theo hướng chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phối hợp với phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn Khoa quản lý.

- Hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để hướng dẫn người học thực tập và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục trong Khoa theo đúng chương trình, kế hoạch hàng năm của Trường.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên ngành đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức biên soạn tài liệu, bài giảng học phần; biên soạn sửa đổi, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi kết thúc các học phần do Khoa đảm nhiệm.

- Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giảng viên; đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật CBVC và người học do Khoa quản lý. Quản lý đội ngũ CBVC, người học và cơ sở vật chất thuộc Khoa theo quy định của pháp luật.


 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre