Đang truy cập: 25
Trong ngày: 378
Trong tuần: 1099
Lượt truy cập: 6393053

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 14173

 

KHOA NÔNG LÂM THỦY SẢN

Lãnh đạo khoa:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH  ĐỘ

Đặng Minh Hiền

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Mai Thanh Trung

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

 

* Chức năng

- Tổ chức đào tạo các chuyên ngành: Chế biến và bảo quản thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Chăn nuôi - Thú y; Bảo vệ thực vật,… trình độ cao đẳng, trung cấp.

- Quản lý hoạt động dạy và học đối với các môn học/mô-đun do Khoa phụ trách.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của Trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của Trường.

* Nhiệm vụ

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành: Chế biến và bảo quản thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Chăn nuôi - Thú y; Bảo vệ thực vật,… trình độ cao đẳng, trung cấp.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, đề xuất tổ chức nhân sự trong Khoa, đề xuất giảng viên cố vấn học tập/chủ nhiệm các lớp thuộc Khoa.

- Xây dựng, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành đào tạo theo hướng chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn Khoa quản lý.

- Hợp tác với các doanh nghiệp để hướng dẫn người học thực tập và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong Khoa theo đúng chương trình, kế hoạch hằng năm của Trường.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên ngành đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức biên soạn tài liệu, bài giảng môn học/mô-đun; biên soạn sửa đổi, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi kết thúc các môn học/mô-đun do Khoa đảm nhiệm.

- Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giảng viên; đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật CBVC và người học do Khoa quản lý. Quản lý đội ngũ CBVC, người học và cơ sở vật chất thuộc Khoa theo quy định của pháp luật.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre