Đang truy cập: 15
Trong ngày: 43
Trong tuần: 1155
Lượt truy cập: 2856063

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 10987

 

KHOA KINH TẾ TÀI CHÍNH

Lãnh đạo khoa:

Họ và tênChức vụTrình độ
 Nguyễn Văn Hiếu
Trưởng khoaThạc sĩ
 Nguyễn Văn ThảoPhó Trưởng khoaĐại học

 

Chức năng:

       - Tổ chức đào tạo các chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh, Quản trị ngân hàng, Tài chính- Ngân hàng… trình độ cao đẳng, trung cấp.

       - Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do Khoa phụ trách.

       - Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của nhà trường.

Nhiệm vụ:

       - Tổ chức đào tạo các chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh, Quản trị ngân hàng, Tài chính- Ngân hàng… trình độ cao đẳng, trung cấp.

       - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, đề xuất tổ chức nhân sự trong khoa, đề xuất giáo viên cố vấn học tập các lớp thuộc Khoa.

       - Xây dựng, phát triển, cập nhật chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành đào tạo theo hướng chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội.

       - Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn Khoa quản lý.

       - Hợp tác với các doanh nghiệp để hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp cho người học.

       - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục trong Khoa theo đúng chương trình, kế hoạch hàng năm của nhà trường.

       - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên ngành đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức biên soạn tài liệu, bài giảng môn học thuộc chuyên ngành Khoa đào tạo; biên soạn, sửa đổi, bổ sung Ngân hàng câu hỏi thi các học phần, môn học.

       - Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giảng viên; đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên do Khoa quản lý. Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và cơ sở vật chất thuộc khoa theo quy định của pháp luật.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre