Đang truy cập: 546
Trong ngày: 580
Trong tuần: 580
Lượt truy cập: 5924110

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 8405

24-07-2018 10:21

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Lãnh đạo Khoa:

Họ và tênChức vụTrình độ
Nguyễn Thanh SơnQ.Trưởng khoaThạc sĩ
Nguyễn Tống Hạnh

Phó Trưởng khoa

Đại học

 

* Chức năng

- Quản lý và triển khai nhiệm vụ đào tạo các môn học chung.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của Trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của Trường.

- Quản lý chương trình đào tạo văn hóa bổ sung kiến thức THPT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học chung do Khoa quản lý.

- Giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người học.

- Tổ chức đào tạo chương trình văn hóa bổ sung kiến thức cho học sinh trung cấp tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức biên soạn các chương trình môn học/mô-đun theo tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học/mô-đun theo tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục trong Khoa theo đúng chương trình, kế hoạch hằng năm của Trường.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên ngành đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức biên soạn tài liệu, bài giảng môn học/mô-đun; biên soạn sửa đổi, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi kết thúc các môn học/mô-đun do Khoa đảm nhiệm.

- Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giảng viên; đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật CBVC và người học do Khoa quản lý. Quản lý đội ngũ CBVC, người học và cơ sở vật chất thuộc Khoa theo quy định của pháp luật.


 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre